جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

گونتکِین، رشاد نوری

نویسنده ترک و از بانیان مدرنیسم (قرن13و14)

گوندو

روستایی در سودان

گونسالس دِ کلاویخو، روی

سفیر هنری سوم، پادشاه کاستیل در دربار تیمور و مؤلف سیاحتنامه‌ای مهم (قرن8و9)

گونُلْلی

ارتش داوطلب ترک

گُووا، آنتونیو دو

رئیس کشیشان اعزامی به دربار شاه عباس اول از طرف پادشاه اسپانیا (قرن10)

گوهر

اصطلاحی در طبیعیات به معنی هر سنگی که از آن چیزی بدست آید که سودی داشته باشد؛ نیز سنگهای قیمتی.

گوهر، نشریه

ماهنامه ادبی و تاریخی که از 1351 تا 1357 منتشر می شد.

گوهرخاتون

همسر سلطان محمد سلجوقی، دبیر و شاعره عهد سلاجقه (قرن5)

گوهرشاد، مسجد

مسجدی مربوط به دوره تیموری در مشهد(قرن9)

گوهرشاد، واقعه

قیام مردم مشهد در 1314 علیه کشف حجاب

گوهرشاد آغا بیگم

همسر شاهرخ تیموری، بانی مسجد گوهرشاد - مقبره گوهرشاد آغا در هرات (قرن9)

گوهر شاد خاتون

بانوی نستعلیق نویس ایرانی (قرن12)

گوهرمراد

کتابی به فارسی در حکمت و کلام شیعی، اثر عبدالرزاق لاهیجی از علما و حکمای عصر صفوی و شاگرد ملاصدرا(قرن11)

گوهری، محمد

شاعر ترک (قرن11و12)

گوهرین، سید صادق

ادیب و استاد دانشگاه تهران (قرن14)