جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

گوگد --> گلپایگان

گوگرد

عنصر شیمیائی

گولپینارلی، عبدالباقی

محقق ترک در زمینه تصوف و ادبیات عرفانی (قرن14)

گولدتسیهر، ایگناتس

خاورشناس مجارستانی، صاحب نظر در تاریخ و فرق اسلامی (قرن13)

گولره شریف --> اسلام آباد (1)

گولک بغاز --> کیلیکیه

گولیوس، یاکوبوس

خاورشناس هلندی، محقق در کتب ریاضی، طبیعی و نجومی عربی (قرن11)

گوم

نامی که به دسته های مسلّح قبایل در آفریقا اطلاق می شود.

گومال --> گومَل

گومس نوگالس، سالوادور

خاورشناس اسپانیایی، راهب و متتبع در فلسفه اسلامی (قرن14)

گومَل

رودی در شبه قاره

گوموشخانه

شهر و ناحیه ای در ترکیه

گومولْجِنه

شهری در یونان

گونالتای، محمد شمس الدین

مورخ، سیاستمدار و نخست وزیر ترکیه (قرن14)

گونای، ایلماز

کارگردان سینمای ترکیه (قرن14)