جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

گُمُش تگین --> زنگیان؛دانشمندیه

گمیشان

بخشی در شهرستان ترکمن

گمیش تپه

شهری در استان گلستان

گناباد

شهر و شهرستانی در استان خراسان - مسجد جامع گناباد، مربوط به دوره ایلخانی (قرن7)

گنابادی، سلسله

از فرق سلسله نعمت اللهیه

گنابادی، ملامظفر

ریاضی دان و ستاره شناس، صاحب شرحی بر رساله "بیست باب در معرفت تقویم" اثر ملاعبدالعلی بیرجندی (قرن12)

گنابذ --> گناباد

گنان

مجموعه مکتوبات نزاریان اسماعیلی هند به زبانهای مختلف هندی و بدون مؤلف مشخص

گناوه

شهرستان و شهری بندری در جنوب ایران

گناه

اصطلاحی به معنای افعال و اعمال مخالف با اوامر و نواهی الهی - در قرآن و حدیث و اخلاق اسلامی - بحث های کلامی - بحث های فقهی

گنبد

طاقهای بلند و معظم مساجد - معرفی انواع گنبدهای معروف در ایران

گنبد سبز

بنای آرامگاهی در قم و نیز بناهایی با همین نام (قرن8)

گنبد سرخ

از بناهای آرامگاهی در مراغه، مربوط به دوره سلجوقی (قرن6)

گنبد علی

از کهن ترین بناهای آرامگاهی ایران در ابرقو، مربوط به دوره سلجوقی (قرن5)

گنبد قابوس

شهرستان و شهری در استان گلستان - برج گنبد قابوس، بنایی متعلق به قرن چهارم در گنبد قابوس