جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

گگبوزه

شهری قدیمی در آناطولی

گُل

قسمتی از رستنیهای دانه دار که شامل ساختار زایشی گیاه است. - در ادبیات - در گیاهشناسی

گل آرا --> آران و بیدگل

گلاب

مایعی خوشبو که عمدتاً از برگ گلِ محمدی به دست می‌آید. - تاریخچه تولید - شیوه های تولید سنتی گلاب - مراکز مهم تولید گلاب - تجارت گلاب در جهان اسلام کاربردها 1. در فرهنگ دینی 2. آرایشی 3. خوراکی 4. پزشکی و درمانی 5. در فرهنگ عامیانه 6. مراسم گلاب گیران 7.

گلابتون دوزی --> رودوزی؛زری دوزی

گلابی

میوه درختی از نوع پوروس

گلاشکرد

بخشی در شهرستان کهنوج

گلاوا

از قبایل بربر در مراکش

گل بابا

اصطلاح و لقب درویش و پیر طریقت بکتاشی

گلبانگ

در قدیم از آداب صوفیه

گلبدن بیگم

شاهزاده بابری، صاحب کتاب "همایون نامه"(قرن10و11)

گلبرگه

شهری در ایالت میسور در هند - گلبرگه، جامع

گلبنگیان، سرکیس

از سرمایه داران نفتی ارمنی و وزیرمختار ایران در فرانسه (قرن13و14) - گلبنگیان، موزه: موزه ای در لیسبون دارای آثار هنری ارزشمند و نسخ خطی اسلامی

گلپایگان

شهر و شهرستانی در استان اصفهان

گلپایگانی، جمال الدین

فقیه امامی (قرن 14)