جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کیکاوس (1)

دومین شاه سلسله اسطوره ای کیانیان که درآثار مورخین اسلامی به آن اشاره شده است.

کیکاوس (2)

نام دو تن از سلاطین سلجوقی آسیای صغیر (قرن6و7)

کیکاووس بن اسکندر --> عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر

کیل

از مقیاسهای وزن

کیلان

شهری در شهرستان دماوند در استان تهران

کیلانی، نجیب

شاعر، ادیب و ناقد مصری (قرن14و15)

کیلوا

نام مکانهای مختلف و جزایری در سواحل شرقی آفریقا - جامع کیلوا در تانزانیا (قرن9)

کیلیکیه

ناحیه ای قدیمی در آسیای صغیر

کیماک

از اقوام ترک ساکن سیبریه که قپچاقها از آنها منتزع شده اند.

کیمیا (1)

فن تبدیل فلزات کم بها به فلزات گرانبها خصوصاً به طلا و نقره

کیمیا (2)

تعبیرات عرفانی درباره کیمیا

کیمیای سعادت

کتابی اخلاقی وعرفانی به فارسی از امام محمد غزالی (قرن5و6)

کینخواریه / کینه خواریه --> باوندیان

کیوان سمیعی، غلامرضا

ادیب ایرانی (قرن14)

کیوان قزوینی، عباسعلی

صوفی و از مشایخ سلسله گنابادیه که بعدها از مخالفان شد (قرن13و14)