جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کیا، صادق

ادیب و استاد دانشگاه ایرانی (قرن14)

کیاسر --> چهار دانگه (1)

کیاشهر --> حسن کیاده

کیاکلا --> قائم شهر

کیّال، احمد بن زکریا

از داعیان اسماعیلی ایرانی (قرن3)

کیّال، علی بن عمر

محدث بغدادی (قرن4)

کیّالی، سامی

مؤلف و ادیب حلبی (قرن14)

کیانوری، نورالدین

یکی از رهبران اصلی حزب توده ایران (قرن14)

کیانی، ملوک

خاندان معروفی از فرمانروایان سیستان (قرن5-7)

کیانیان

سلسله ای از پادشاهان تاریخی- اسطوره ای ایران

کیا هرّاسی

فقیه شافعی، صاحب "احکام القرآن" (قرن5و6)

کیایی --> پسَنْتَرِن

کیاییان

سلسله‌ حاکم در گیلان (قرن8-10)

کیپرت

پدر و فرزند جغرافیدان آلمانی و متخصص کارتوگرافی که با نقشه هایی که از ترکیه تهیه کرده اند شهرت دارند.

کیخسرو (1)

سومین شاه از سلسله اسطوره ای کیانیان