جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوحارث محمد بن احمد --> فریغونیان

ابوحازم عبدویی --> عبدویی، ابوحازم

ابوحامد ترکه --> ترکه اصفهانی، خاندان

ابوحامد غرناطی، محمد بن عبدالرحمان

سیاح و جغرافی نگار غرناطی (قرن6)

ابوحامد غزالی --> غزالی، ابوحامد محمد

ابوحَبّه

ویرانه ای باستانی در 45 کیلومتری جنوب غربی بغداد

ابوحُذَیفه، اسحاق بن بشر

راوی تاریخ و قصص بلخی (قرن3)

ابوحذیفه بن عتبه

صحابی پیامبر (ص)

ابوحسان زیادی، حسن بن عثمان

مورخ و اخباری بغدادی (قرن3)

ابوحفص حداد --> حداد، ابوحفص

ابوحفص سغدی

از پیشاهنگان شعر فارسی (قرن4)

ابوحفص شطرنجی --> شطرنجی، ابوحفص عمربن عبدالعزیز

ابوحَفص عمر بَلّوتی بن شُعیب

بنیانگذار سلسله حفصیان در کرت (قرن3)

ابوحفص عمربن یحیی هنتاتی

از سرآمدان دستگاه موحدون و فعالترین حامی سلسله‌ی مؤمنیان(قرن6)

ابوحفص قزوینی، عمر بن علی

محدث عراقی (قرن7و8)