جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کوزه --> ظرف

کوزه کنان --> شبستر

کوزه کنانی، احمد بن عبدالله

عالم و مجتهد امامی دوره مشروطیت (قرن13)

کوسان

روستایی در تمیشه در استان مازندران

کوستندیل

شهری در غرب بلغارستان که مرکز مهم فرهنگی و اداری اسلامی بوده است.

کوسم والده

همسر سلطان احمد اول که نفوذ و تأثیر زیادی بر حکومت عثمانی داشت (قرن11)

کوسوو

سرزمینی در بالکان و صحنه دو جنگ مهم میان عثمانیها و عیسویان بالکان

کوسه داغ

گذرگاهی در شمال غربی سیواس، محل وقوع نبردی مهم که راه آسیای صغیر را بر مغولان گشود (قرن7)

کوسه میخال --> میخال اوغوللری

کوشان، اسماعیل

کارگردان سینما و از پیشگامان دوبله (قرن13و14)

کوشک --> کلاه فرنگی؛کاخ

کوش نامه

از منظومه های فارسی در بحر متقارب از ایرانشاه بن ابوالخیر(قرن5)

کوشی، زبانها

از خانواده های زبانهای رایج در آفریقا

کوشیار گیلانی، ابوالحسن

منجم و ریاضیدان ایرانی (قرن4و5)

کوفچ

قومی ساکن جنوب شرقی ایران در قرون4و5