جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کوالالامپور

پایتخت کشور مالزی

کوبافولو

یا "بافیلو"، مرکز ناحیه ای در شمال توگو

کوبُنانی، ابواسحاق --> ابواسحاق کوبنانی

کوپروس --> قبرس، مسلمانان

کوپرولو

خاندانی از وزرای عثمانی - محمدپاشا (قرن11) - فاضل احمدپاشا (قرن11) - فاضل مصطفی پاشا (قرن11) - عمجه زاده حسین پاشا - نعمان پاشا (قرن11و12)

کوپرولو، محمد فؤاد

شاعر و محقق ترک، سیاستمدار و پیشگام مطالعات جدید ترک شناسی (قرن12و13)

کوپریلی --> کوپرولو

کوت العماره

شهر و مرکز ایالت کوت در عراق

کوتاهیه

مرکز استانی در ترکیه

کوتای

شهری در جزیره کالیمانتان در اندونزی - سلطنت کوتای

کوت متهن

شهری در شهرستان راجندپور در ایالت پنجاب پاکستان، مدفن بزرگان چشتیه

کوتوال

اصطلاحی به معنای فرمانده قلعه، شهر و نظایر آن که امروزه بعنوان بخشی از اسم های مکان همچنان وجود دارد.

کوتونو

پایتخت جمهوری خلق بنین

کوثا

شهری قدیمی در عراق

کوثر

شهرستانی در استان اردبیل