جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کنگو

کشوری در آفریقای مرکزی و نیز نام رودی در آفریقا

کََنَّنور

بندری در سواحل مالایار در هند

کَنَوج

شهری در ایالت اوتارپرادش در هند

کنوری

نام قومی در برنو - زبان کنوری

کِنّون، عبدالله بن عبدالصمد

نویسنده و محقق مراکشی در زمینه زبان و ادبیات عرب (قرن14)

کنه

جانوری از رده عنکبوتیان

کنی، حاج ملا علی --> حاج ملا علی کنی

کنیا، مسلمانان

کشوری در شرق آفریقا - بررسی وضعیت کمی و کیفی مسلمانان در این کشور - معماری

کنیز

اصطلاحی به معنای زن یا دختر خدمتکار، پرستار، و نظایر آن

کنیسه

محل عبادت یهودیان - بررسی جنبه های معماری کنیسه ها

کنیه

نوع خاصی از اسامی مرد و زن در زبان عربی که با "اَب" یا "اُم"آغاز می‌گردد. - فقط ادبیات مقاله دارد-

کَوار (1)

بخش و شهری در شهرستان شیراز در استان فارس

کوار (2)

ناحیه‌ای شامل چندین واحه در صحرای جنوبی در جمهوری نیجر

کواشی، احمد بن یوسف

عالم تفسیر و قرائت (قرن7)

کواکبی، عبدالرحمان بن احمد

متفکر سیاسی و از ملی‌گرایان و طرفداران اتحاد عرب (قرن14)