جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کنسرسیوم، قرارداد

قراردادی که پس از کودتای 28 مرداد، بین ایران و کنسرسیومی از شرکتهای نفتی بین‌المللی برای بهره‌برداری از منابع نفتی ایران بسته شد.

کنسول

نماینده و حافظ منافع یک کشور خارجی در ممالک اسلامی

کنعان

شخصیتی اساطیری در کتاب مقدس، پسر حام و نیای کنعانیان

کنعان پاشا

امیرالبحر سلطان محمد چهارم (قرن11)

کنغری --> چانْغِری

کنف

نوعی گیاه که در تهیه پارچه بکار می‌رود.

کنفانی، غسّان

داستان نویس، روزنامه نگار و ناقد فلسطینی (قرن14)

کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی)

کنفدراسیون صنفی و سیاسی دانشجویان ایرانی در خارج از کشور

کُنگ

نام مکانی در شمال ساحل عاج که از قرن 15 و 16 ه‍.ق. اسلام در آنجا رواج یافت.

کَنگ

بندری قدیمی در شهرستان بندرلنگه

کنگان

شهر و شهرستانی در استان بوشهر

کنگاور

شهر و شهرستانی در استان کرمانشاه

کنگر

گیاهی خوراکی از تیره مرکبان

کنگره، حزب

یا "کنگره ملی هند"، حزبی سیاسی در هند که رهبر جنبش استقلال هند بود.

کنگریان --> مسافریان