جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کمال خجندی

صوفی و شاعر ایرانی (قرن8)

کمال رئیس

امیر البحر بایزید دوم (قرن10)

کمال شهر --> کرج

کمال طاهر

رمان نویس ترک (قرن13و14)

کمالوند، روح الله

از روحانیون و فعالان سیاسی علیه اقدامات محمد رضا شاه (قرن 14)

کمالی اصفهانی

شاعر و نویسنده ایرانی (قرن13و14)

کمالی بخارایی

شاعر ایرانی دوره سلجوقی (قرن6)

کمالیه --> اغین

کمان

از ابزارهای کهن تیراندازی

کمانچه

از سازهای زهی قدیمی ایران

کمانکش علی پاشا

وزیراعظم عثمانی (قرن11)

کمانکش مصطفی پاشا

صدر اعظم عثمانی (قرن11)

کَمبایَت

بندری قدیمی در گجرات هند

کمبایه --> کَمبایَت

کمبل، سِر جان

وزیر مختار انگلیس در دوره محمدشاه قاجار و از افراد تأثیرگذار در رویدادهای سیاسی اوایل دوره قاجار (قرن13)