جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کلوکه، لوئیس آندره ارنست

نماینده دولت فرانسه در تهران و پزشک شخصی محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار (قرن13)

کِلوه --> کیلوا

کله پاچه

نوعی غذای سنتی ایرانی

کلهر

از ایلات کرد ساکن کرمانشاه

کلهر، محمدرضا

خوشنویس ایرانی (قرن14)

کلهری، گویش --> کردی، زبان و ادبیات

کلّی --> جزئی و کلی

کلیات خمس

از ابواب مباحث منطق

کلیانی

شهری در دکن،‌ دارای آثار اسلامی

کُلیایی

قبیله ای در منطقه سنقر کلیایی در کرمانشاه

کُلیب بن ربیعه

از سران بنوتغلب که قتلش سبب نزاعهای خونین میان طوایف تغلب و بکر شد.

کَلیبَر

شهر و شهرستانی در استان آذربایجان شرقی

کلیبری، عبدالرحیم

فقیه و عالم امامی (قرن14)

کلیدالبحر --> داردانل، تنگه

کلیس

شهری در جنوب ترکیه