جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کشف و شهود

اصطلاح عرفانی

کشفی

نسبت خانواده ای از علمای امامیه: - سید جعفر، حکیم و فیلسوف (1267) - سید ریحان الله، فقیه امامی (1328)

کشفی، سید محمد صالح

محدث، شاعر و از عرفای سلسله قادریه هند (قرن11)

کشفی ترمذی --> کشفی، سید محمد صالح

کِشک، عبدالحمید

عالم، واعظ و فعال سیاسی مصری (قرن15)

کشکان

مهمترین رود شهرستان خرم آباد در استان لرستان

کشکسرای --> مرند

کشکول (1)

واژه‌ای فارسی به معنای ظرفی که درویشان به همراه دارند.

کشکول (2)

نام عمومی بعضی از کتابهایی که شامل مطالب متنوع اند.

کشکول شیخ بهایی

از کتب معروف شیخ بهائی (10و11)

کشکولی --> قشقایی، ایل

کُشکوئیه

شهری در شهرستان رفسنجان در استان کرمان

کِشمَر --> خلیل آباد

کشمش --> انگور

کشمیر

منطقه ای بین هند، پاکستان و چین در شمال شرقی آسیا - بحران جامو و کشمیر - معماری - زبان کشمیری