جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کشاورز

بخش و شهری در شهرستان شاهین شهر در استان آذربایجان غربی

کشاورز، کریم

مترجم نامدار ایرانی (قرن14)

کشاورزی

مباحث مربوط به کشاورزی: - در خاورمیانه - در غرب اسلامی - در ایران - در عثمانی - در هند

کَشتی/کشتی سازی

از وسایل حمل و نقل دریایی با کاربردهای مختلف تجاری و نظامی؛ نیز فنون مربوط به ساختن آن

کُشتی/ کشتی گیری

از ورزشهای قدیمی ایرانی

کشتی نوح --> سفینه نوح

کشف الاسرار و عدة الابرار

تفسیری عرفانی از قرآن از ابوالفضل رشیدالدین میبدی (قرن6)

کشف الحقایق --> نسفی، عزیزالدین

کشف الظنون

کتابی به عربی در معرفی کتب و علوم و فنون، تألیف حاجی خلیفه (قرن11)

کشف الغمة فی معرفة الائمه --> بهاءالدین اِربِلی، ابوالحسن علی بن عیسی

کشف المحجوب (1)

کتابی از ابویعقوب سجستانی در کلام اسماعیلی(قرن4)

کشف المحجوب (2)

از قدیمیترین کتابهای فارسی درباره تصوف، تألیف علی بن عثمان هجویری (قرن5)

کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد --> علامه حلّی، حسن بن یوسف؛تجرید الاعتقاد

کشف حجاب

تاریخچه واقعه کشف حجاب در سال 1314

کشف رود

رودی در خراسان رضوی