جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کسرایی، سیاوس

شاعر ایرانی (قرن14)

کسروی، ابوالحسن علی بن مهدی

راوی، شاعر و ادیب (قرن3و4)

کسروی، احمد

تاریخنگار، زبانشناس و حقوقدان (قرن13و14)

کسره --> اِعراب

کسری

معرب خسرو، لقب پادشاهان ساسانی

کسریه

نام عثمانی شهر کاستوریا در مقدونیه که مدتها تحت سلطه عثمانی بود.

کَسکَر

شهری تاریخی در عراق

کَسَلا

شهر و ولایتی در سودان

کسمایی، حسین

از روحانیون مبارز و مشروطه خواه ایران (قرن14)

کسوف و خسوف

گرفتگی خورشید و ماه

کُسَیله

"ابن لمزم" از ملوک بربر، و از مدافعان بربر در برابر حملات اعراب (قرن1)

کَش

نام جدید "شهر سبز" در کشور ازبکستان

کُشاجِم، محمود بن حسین

شاعر، ادیب و منشی عرب (قرن4)

کشاف اصطلاحات الفنون --> تَهانَوی، محمد اعلی (علی)

الکشاف عن حقایق التنزیل

از مشهورترین تفسیرهای قرآن به عربی تالیف زمخشری (قرن5و6)