جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کریمه، جنگ --> پاریس، معاهده (1)

کریمی، محمود

از اساتید موسیقی سنتی ایران (قرن14)

کُزبری، عبدالرحمان بن محمد

محدث شافعی (قرن12و13)

کساء --> آل عبا

کِساکورک، نجیب فاضل

شاعر و نمایشنامه نویس ترک (قرن14)

کسالت

از خصلتهای نکوهیده در قرآن و حدیث

کسایی، حسن

نوازنده نی (قرن14)

کسایی، علی بن حمزه

ادیب، فقیه، لغوی و از قراء هفتگانه (قرن2)

کسایی، محمد بن عبدالله

صاحب کتاب "قصص الانبیاء"در مورد زندگانی پیامبران (احتمالا قرن5)

کسایی مروزی، مجدالدین ابوالحسن

شاعر ایرانی (قرن4)

کسب (1)

نگرش کلی درباره درآمد اقتصادی از نظر اسلام

کسب (2)

اصطلاح کلامی مربوط به چگونگی رابطه افعال انسان با اراده و قهاریت خدا

کَسْر

اصطلاحی ریاضی به معنای جزئی از یک عدد صحیح یا واحد

کسر اصنام الجاهلیه

کتابی از ملاصدرا (قرن10و11)

کسرایی، حسین سیاوش

نقاش ایرانی (قرن14)