جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کِرست، یوهان فردیناند اُتو

زبانشناس اتریشی، متخصص زبانهای هند و ایرانی (قرن13و14)

کرسول، کپل آرچیبالد

خاورشناس و پژوهشگر در تاریخ معماری اسلامی (قرن13و14)

کِرَسون --> گره سون

کرِسَه --> ینی شَهر (1)

کُرسی (1)

چهارپایه‌ای چوبی که در زمستان با قرار دادن منقل آتش در زیر آن برای گرم شدن استفاده می شود.

کُرسی (2) --> عرش (1)

کرشن چندر

داستان نویس اردو (قرن14)

کَرفریه

نام عثمانی برویا، شهر کوچکی در مقدونیه

کرفس

گیاهی از تیره چتریان با خواص دارویی

کرکس

نام چندین قسم مرغ بزرگ شکاری

کرکس، کوه

از کوههای مرکزی ایران

کَرکَمیش

شهری باستانی در شمال سوریه بر ساحل غربی فرات

کرکند --> یاقوت

کرک نوح

روستایی در لبنان

کِرکِنه --> قَرقَنَه