جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کراجکی، محمد بن علی

فقیه امامی، محدّث و متکلّم (قرن5)

کراچکوفسکی، ایگناتی یولیانوویچ

خاورشناس روسی، مترجم قرآن و محقق ادبیات عرب (قرن14)

کراچی

مرکز ایالت سند در پاکستان - معماری

کُراع النمل، علی بن حسین

نحوی مصری، لغوی و مؤلف (قرن4)

کرالا/ کیرالا

ایالتی در جنوب غربی هند

کرامات

کارهای غیرعادی و خارق العاده که از اولیا صادر می شود.

کرام البرره

اصطلاحی در قرآن درباره فرشتگان مخصوص

کرام الکاتبین --> کرام البرره

کرامة، آل

از امیران تنوخی حاکم بر لبنان (قرن7و8)

کرامت علی جونپوری

از مشایخ صوفی هند و مؤلف آثاری در عرفان(قرن13)

کرامسکی، ژیره

زبانشناس چک، متخصص زبانهای ایرانی (قرن14)

کرامی، رشید

نخست وزیر لبنان و رهبر مخالفان در جریان بحران 1958 لبنان (قرن14)

کَرّامی، سعید بن سلیمان

فقیه مالکی مغربی (قرن9)

کرامی، عبدالحمید

مبارز ضد فرانسه و نخست وزیر لبنان (قرن14)

کرامیّه

از فرق کلامی در شرق جهان اسلام منسوب به نام پدر مؤسس این فرقه، ابوعبدالله محمد بن کرّام (قرن3)