جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کَتَهر

منطقه ای قدیمی در هند در شرق دهلی

کُته کُته

نام عربی شهری در کنار دریاچه مالاوی در غرب آفریقا

کتیبه

نوشتار یا تصاویر کنده شده بر روی ماده ای با دوام بویژه سنگ : - کتیبه های اسلامی - در خاورمیانه - در اسپانیای مسلمان - در شمال آفریقا - در غرب آفریقا - در شرق آفریقا - در ترکیه - در آسیای جنوب شرقی - در ایران و ماوراءالنهر - در هند

کتیرا

صمغ درخت گَوَن، دارای خواص دارویی

کثرت گرایی

اصطلاحی در برابر وحدت گرایی، مورد کاربرد در حوزه های علمی مختلف

کثیر، آل (1)

از طوایف عرب خوزستان

کثیر، آل (2)

خاندانی از فرمانروایان حضرموت (قرن10-14)

کثیر بن عبدالرحمان --> کُثَیّرعَزَّه

کُثَیّرعَزَّه

شاعر عصر اموی و از مشاهیر تاریخ ادب عرب (قرن1و2)

کجاوه

اطاقک چوبین روباز که بر روی شتر یا استر بسته می شد. - واژه شناسی - ساختار کجاوه ( جنس، حجم و ابعاد، ظرفیت حمل و نقلی، زنانه- مردانه بودن، ...) 1) هودج 2) محمل 3) پالکی - تاریخچه - پوشش و تزیینات - باورها و بازتابهای ادبی - انواع عادی/ سلطنتی - مسیرهای است

کجکولی، سید کمال --> کمال بلخی

کجور

ناحیه ای در شهرستان نوشهر در استان مازندران، دارای آثار تاریخی

کُچوله

گیاهی از تیره تاجریزیها

کچه جی زاده --> عزّت مُلاّ، کچه جی زاده؛فؤاد پاشا

کچهی/کچه گنداوا

ولایتی در بلوچستان پاکستان