جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوبشر دولابی، محمد بن احمد --> دولابی، ابوبِشر محمد بن احمد رازی

ابوبشر متی بن یونس قُنّائی --> متی بن یونس، ابوبشر

ابوبشر نصری، عبدالواحد بن عبدالله

محدث دمشقی (قرن2)

ابوبصیر

عنوان مشترک 2 تن از راویان امامیه و اصحاب امام باقر و صادق (ع) - ابوبصیر یحیی بن ابی القاسم - ابوبصیر لیث بن بختری مرادی

ابو بَکَر

سلطان جوهور در مالزی (قرن14)

ابوبکر ابهری

"عبدالله بن طاهر بن حارث طائی"، صوفی ایرانی (قرن4)

ابوبکر اثرم --> اثرم،‌ ابوبکر احمد بن علی

ابوبکر بن ابی صالح --> ابوسهل خجندی

ابوبکر بن ابی قحافه

صحابی و نخستین خلیفه پیامبر اسلام

ابوبکر بن احمد مروزی

فلزگر ایرانی (قرن8)

ابوبکر بن برهان علی --> شروانشاهان

ابوبکر بن سعد بن زنگی --> سلغریان

ابوبکر بن شهاب حضرمی

عالم یمنی اصلاح طلب (قرن13)

ابوبکر بن صائغ --> ابن باجه، محمد بن یحیی

ابوبکر بن عبدالرحمان مخزومی

از فقهای سبعه و محدث اهل مدینه (قرن1)