جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کتابخانه ملی ایران --> سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

کتابخانه ملی تبریز

کتابخانه ای معتبر و قدیمی که در سال 1335 در تبریز افتتاح شد.

کتابخانه ملّی روسیه

یکی از بزرگترین کتابخانه های جهان در شهر سن پترزبورگ

کتابخانه ملی ملک --> ملک، کتابخانه و موزه ملی

کتابدار --> کتابخانه

کتاب ستّینی

کتابی به فارسی در معرفی 60 شاخه از علوم اسلامی و فلسفی، از فخرالدین رازی (قرن6)

کتابشناسی

فن تنظیم اطلاعات مربوط به کتاب و نیز مجموعه منظم این اطلاعات

کتاب علی --> جَفر و جامعه

کتاب مقدس --> عهدین

کتاب من لا یحضره الفقیه

از کتب اربعهء شیعه اثر ابن بابویه قمی(قرن4)

کتاب هفته

مجله‌ای ادبی که احمد شاملو در سال 1340 منتشر می‌کرد.

کتالم و سادات شهر

شهری در شهرستان رامسر در استان مازندران

کُتامه

از خاندانهای مهم بربر در شمال قسنطنیه کنونی که در تاسیس حکومت فاطمیان نقش مهمی داشتند.

کتان

پارچه نخی که بافت آن در میان اعراب از قبل از اسلام وجود داشته است.

الکتّانی

خاندان مشهوری در فاس از شاخه شریفیان ادریسیان - جعفر بن ادریس (قرن13و14) - عمر بن طاهر الکتانی (قرن14) - محمد بن جعفر (قرن13و14) - شیخ ابوالاسعد محمد عبدالحی (قرن14)