جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کپن --> استانبول

الکتاب

نخستین و معتبرترین کتاب در علم نحو، نوشته سیبویه (قرن2)

کتاب

مجموعه ای از صفحات کاغذ یا جز آن که بهم پیوسته و نوشته هایی بر آن حک شده است. - تاریخچه کتاب - انواع کتاب - تهیه کتاب - کتاب در ایران

کتاب آرایی

مجموعه اقداماتی که در گذشته برای آراستن (خطاطی، تذهیب و نقاشی و ...)و آماده سازی نسخه های خطی استفاده می شد.

کتاب الاحجار

کتابی درباره سنگها منسوب به ارسطو که مأخذ بسیاری از کتابهای مربوط به احجار در دوره اسلامی بوده است.

کتاب الایضاح

از مهمترین کتب نحو در عربی نوشته ابوعلی فارسی (قرن3و4)

کتاب البلدان

عنوان دو کتاب از: - ابن فقیه در تاریخ و جغرافیا (قرن3) - ابن واضح یعقوبی، قدیمترین کتاب جغرافیایی که بدست ما رسیده است (قرن3)

کتاب التدوین فی احوال جبال شروین --> اعتماد السلطنه، محمد حسن خان

کتاب الحروف

نام کتابی از فارابی در فلسفه (قرن4)

کتاب الحیوان

کتابی از جاحظ در علم حیوان شناسی (قرن2و3)

کتاب العین --> العین

کتاب الهدایه --> الهدایة

کتابت حدیث

اصول و آداب نگارش حدیث

کتابخانه

محلی برای نگهداری کتاب و استفاده از آن - اولین کتابخانه ها - کتابخانه در جهان اسلام - کتابخانه در ایران

کتابخانه دولتی برلین

کتابخانه ای در شهر برلین