جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کاملی، خلیل بن عبدالسلام

محدث دمشقی (قرن12)

کاملیه

از فرق شیعه

کاملیه، مدرسه

مدرسه و دارالحدیثی که در 622 توسط ملک الکامل ناصرالدین محمد بن عادل ایوبی در محله بین القصرین در مصر ساخته شد و تا سال 806 دایر بود.

کامیاران

شهرستان و شهری در استان کردستان

کانادا، مسلمانان

بررسی وضعیت کمّی و کیفی مسلمانان در کشور کانادا

کانپور

شهری در ایالت اوتارپرادش در هند

کانتمیر اوغلو، دیمیتری

حاکم بغدان، موسیقیدان و مورخ عثمانی (قرن12)

کاندِهلَوی، محمد ادریس

مفسر، محدث پاکستانی(قرن 14)

کانسو

ایالتی در چین، دارای سکنه مسلمان

کانگرا

شهری در هند که در آثار مورخین مسلمان به نام نگرکوت از آن نام برده شده است.

کانم

- سلسله ای در آفریقا که بر بخش اعظم چاد و بخشهایی از لیبی و نیجریه حکومت می کرد -امروزه نام ناحیه و مرکزی اداری در کشور چاد (قرن 2- 8).

کانمی، حاج محمد الامین

عالم و مؤسس سلسله شهو در برنو (قرن13)

کانو

- شهری در نیجریه - حکومت اسلامی کانو که در فاصله سده های پنجم تا سیزدهم هجری در غرب آفریقا و با مرکزیت شهر کانو، بر سر کار بود. - زبان کانو

کان و کان

از انواع شعر عرب

کانون

نام دو ماه در تقویم رومی