جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کاشی، آخوند ملا محمد

حکیم، عارف و فقیه امامی (قرن14)

کاشی، زین الدین

شاگرد فخر رازی صاحب "المنهاج المبین" در منطق (قرن6)

کاشیکاری

حرفه و صنعت ساختن کاشی

الکاظم، امام

امام هفتم شیعیان (قرن2)

کاظم آباد --> چَتْرود

کاظم خان قراچه داغی

از امرای دولت زندیه (قرن12)

کاظم زاده ایرانشهر، حسین

نویسنده و متفکر ایرانی (قرن14)

کاظمی، اسدالله

از مراجع و فقهای اصولی و محقق شیعی (قرن13)

کاظمی، حسین

نقاش و سفالگر نوگرای ایرانی (قرن14)

کاظمی، عبدالمحسن بن محمد

شاعر شیعی عراقی (قرن13و14)

کاظمی، عبدالنبی

فقیه و محدث امامی اهل کاظمین(قرن13)

کاظمی، ناصر رضا

شاعر اردو زبان پاکستانی (قرن14)

کاظمی خراسانی، محمد علی

از فقهای امامی، مؤلف "فوائد الاصول" (قرن14)

کاظمین

شهری در عراق - بقاع متبرک شهر کاظمین

کاغذ/ کاغذ سازی

ورق نازک همواری که معمولاً از الیاف گیاهی تهیه می شود. - بحث لغوی - کلمات مترادف و وجوه تمایز آنها - خاستگاه و تاریخ کاغذ - ورود کاغذ به ایران - قدیمی ترین نسخه کاغذی باقیمانده در جهان - قدیمی ترین نسخه کاغذی باقیمانده در جهان اسلام - قدیمی ترین نسخه کاغ