جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کاشانی، غیاث الدین جمشید

ریاضیدان و اخترشناس ایرانی (قرن9)

کاشانی، فتح الله

محدث و مفسر شیعی(قرن10)

کاشانی، مصطفی

از علما و ادبای برجسته مجاهد ایران (قرن13و14)

کاشانی، ملامحسن --> فیض کاشانی، ملامحسن

کاشغر

از شهرهای مهم ترکستان شرقی

کاشغری، حسین بن علی

محدث و واعظ (قرن5) - در این مدخل به عبدالغافر بن حسین، پسر حسین بن علی پرداخته شود.

کاشغری، سعدالدین --> سعدالدین کاشغری

کاشغری، محمود بن حسین --> دیوان لغات الترک

کاشغری، یعقوب خان

شارح فصوص، از مشایخ شعبانیه خلوتیه (قرن 13)

کاشف السلطنه، محمد میرزا

نواده عباس میرزا و سفیر ایران در بمبئی (قرن13و14)

کاشف الغطاء، آل

خاندان علمی شیعی (قرن13و14)

کاشف الغطاء، جعفر بن خضر --> کاشف الغطاء، آل

کاشف شیرازی، محمد شریف

شاعر و نثرنویس عصر صفوی (قرن11)

کاشفی سبزواری، ملاحسین واعظ

محدث، مفسر، منجم و از نویسندگان و علما و وعاظ ایران متبحّر در عرفان و ادب (قرن10)

کاشمر

شهر و شهرستانی در استان خراسان رضوی