جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کاروخ/کروخ --> کَرُّخ

کارون

رودی در ایران

کاریان

روستایی قدیمی در ولایت دارابگرد، محل آتشکده آذرفرنبغ

کاریز (1)

شهری در شهرستان تایباد در استان خراسان

کاریز (2) --> قنات

کاریکاتور

بازنمای اغراق آمیز کنش یا ویژگیهای اشخاص به منظور آن که مضحک جلوه کنند.

کازابلانکا --> دارالبَیضاء

کازبک --> قبق

کازرون

شهر و شهرستانی در استان فارس

کازرونی، ابواسحاق

مؤسس طریقت صوفیانه کازرونیّه/مرشدیه(قرن4و5)

کازرونی، عبدالله بن حسن

فقیه حنفی (قرن11)

کازرونی، محمد بن اسعد --> دَوانی، جلال الدین محمد

کازرونیه

سلسله ای عرفانی منسوب به ابواسحاق کازرونی (قرن4و5)

کاسانی، احمد

معروف به "مخدوم اعظم"، صوفی و از سلسله خواجگان نقشبندیه ماوراءالنهر، مؤلف آثاری در عرفان (قرن9و10)

کاسپین --> خزر، دریا