جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کارزین

ناحیه‌ای تاریخی در استان فارس

کارکیا --> کیاییان

کارگاه نمایش

نام گروه نمایشی پیشرو در دهه 1350 شمسی، از مهمترین و تاثیرگذارترین مراکز تئاتری ایران

کارگران کردستان، حزب

حزب اصلی جدایی طلبان کرد در ترکیه به رهبری اوجالان

کارگری، تشکل

انجمن ها، شوراها، و سازمانهای کارگری در ایران و جهان اسلام

کارلوفچه

نام روستایی کوچک که به سبب انعقاد پیمان صلح بین عثمانیان و روس و اتریش در سال 1699 شهرت یافته و امروزه شهری در صربستان است.

کارلووا

شهری در بلغارستان، احداث شده در عهد عثمانیان

کارلی ایلی

نام عثمانی ناحیه ای در شمال غربی یونان

کارمل، ببرک

رئیس جمهور افغانستان (قرن14)

کارملیتها --> کَرْمِلی ها

کارمی

گروهی از تجار مسلمان در امپراتوریهای ایوبی و ممالیک

کارناتیک --> کرناتک

کارنامه بلخ --> سنایی غزنوی، حکیم ابوالمجد

کاروان

گروه مسافران یا بازرگانان که با هم و به صورت منظم سفر می کنند.

کاروانسرا

بنای مخصوص توقف و استراحت مسافران در کنار جاده ها