جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قَینة --> کنیز

قینقاع، بنی --> بنی قینقاع

القیوم

از اسماء الحسنی

ک

از حروف الفبای فارسی - در عربی - در ترکی - در اردو

ک. گ. ب

سازمان اطلاعات اتحاد جماهیر شوروی سابق

کاباردها

طایفه‌ای مسلمان در قفقاز

کابل

پایتخت افغانستان - نام رودی در افغانستان - معماری

کابلستان --> کابل

کاپادوکیا

ناحیه ای باستانی در آسیای صغیر

کاپلان، محمد

ادیب، منتقد و نویسنده ترک (قرن14)

کاپوسن ها

هیئت تبشیری کاتولیکی

کاپیتولاسیون

اصطلاحی به معنای حق قضاوت کنسولی

کاپیسا

استانی در افغانستان

کات --> کاث

کاتانگا

ایالتی در جنوب کشور کنگو