جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قیر و کارزین

شهرستان و شهری در استان فارس

قیزیل آیاق

از اولیای مجاهد ترکستان (قرن14)

قیس --> کیش، جزیره

قیساریه --> قیصریه (1)

قیس الرقیات --> ابن قیس رُقیات، عبیدالله

قیس بن خَطِیم

از شاعران مهم یثرب در عصر جاهلیت

قیس بن ذَریح

شاعر مداح پیامبر(ص)

قیس بن سعد

از بزرگان انصار و از یاران علی بن ابیطالب

قیس بن عاصم منقری

شاعر مخضرم عصر جاهلیت و صدر اسلام

قیس بن عمرو نجاشی

از شعرای مخضرم و از یاران علی(ع) در جنگ صفین

قیس بن مسهر صیداوی

از اصحاب امام حسین (ع)

قیس بن ملوح --> مجنون بن عامر

قیس عَیلان

از بزرگترین و مقتدرترین گروههای عرب عدنانی

قیسی، نوری حمودی

محقق و زبان شناس شناس عراقی (قرن14و15)

قیصاریه --> قیصریه (1)