جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قوشچی، علی بن محمد

متکلم، منجم و ریاضیدان ایرانی (قرن9)

قوشمه --> ادبیات عامیانه

قوص

شهری در مصر علیا، ساحل شرقی رودخانه نیل

قَوصَره

جزیره ای در ایتالیا (پانتلریای امروزه)

قوصی، علی بن عبدالحق

فقیه مالکی مصری (قرن13)

قول اوغلو

عنوانی برای گروهی از افراد ینی چریان در عثمانی

قولجه --> قُلجه

قوللرآقاسی

عنوان رئیس غلامان شاهی در عهد صفویه

قوللرآقاسی، حسین

هنرمند معروف نقاشی قهوه خانه ای (قرن14)

قولنج

نوعی بیماری روده ای که ناشی از التهاب اعضای داخلی است.

قوم

گروهی از مردم، اصطلاحی به کار رفته در قرآن

قوما

ازانواع شعر قدیم عرب

قومان

از اقوام ترک که اصلا از آسیای صغیر بوده اند و به سمت غرب حرکت کرده اند.

قومس (1)

عنوان روسای گروههایی از مسیحیان ساکن قلمرو اسلام که تحت عنوان مزرب شناخته می شدند.

قومس (2)

ولایتی تاریخی در ایران