جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قندیه

نام عثمانی شهری در کرت

قِنّسرین

شهر قدیمی سوریه ی شمالی

قِنطار --> اندازه / اندازه گیری؛قیراط

قَنْطَره

پیشوندی در بسیاری از اسامی اماکن - واحه ای در الجزایر - الکانتارا در اسپانیا - شهری کوچک در مصر - محلی در ویرانه های بطرا در اردن - قنطره زینب در سوریه

قَنطُورَس

از صُوَر فلکی جنوبی آسمان

قَنطوریون

از گیاهان دارویی

قُنفُذه

دریا بندر کنار بحراحمر، مغرب عسیر، عربستان سعودی

قُنقرات

نام طایفه ای از مغولان و ترکمان در آسیای مرکزی و نام محلی در سفلای آمودریا

قنواتی، جورج

شرقشناس معاصر مصری (قرن14)

قنوت

از مستحبات نماز

قَنوج --> کَنَوج

قنوجی، حبیب الله

صوفی و مؤلف هندی (قرن12)

قنوجی، صدیق حسن خان --> صدیق حسن خان

قنوجی، عبدالباسط بن رستم

فقیه و عالم حنفی هندی (قرن12و13)

قُنَیطره

شهری در سوریه در جنوب غربی دمشق