جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آرچی

یا "اَرشَشدیب"، قوم کوچکی در داغستان

آرزاو

یا "ارزیو"، شهری بندری در شمال غربی الجزایر

آرزوی اکبرآبادی، سراج الدین علی --> خانِ آرزو

آرژانتین، مسلمانان

بررسی وضعیت مسلمانان در آرژانتین

آرش

قهرمان افسانه ای ایران

آرشیوهای آسیایی، مجله

مجله ای فرانسوی زبان در استانبول حاوی تحقیقات گوناگون درباره جهان اسلام

آرکات

شهری در ایالت تامیل نادو در جنوب شرقی هند

آرِل، حسین سعدالدین

موسیقی دان و آهنگساز ترک (قرن13و14)

آرناوودلق --> آلبانی

آرنِدو --> ارنیط

آرنولد، توماس واکر

خاورشناس انگلیسی (قرن13و14)

آرونگ پالاکا

چهره تاریخی و مبارز اندونزی که بین بوگیها و مردم ماکاسار اندونزی به شخصیتی افسانه‌ای تبدیل شده است (قرن10و11).

آریانا

دایرةالمعارفی فارسی چاپ افغانستان

آریانا، نشریه

مجله ای عمدتاً تاریخی، وابسته به انجمن تاریخ افغانستان

آریان پور، امیر حسین

متفکر، محقق، صاحب آثاری در فلسفه (قرن 14)