جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قلندریات

نوعی شعر عرفانی در ادب فارسی

قلندریه

از شاخه های طریقت تصوف ملامتیه در خراسان و شام

قَلَنْسُوه --> کلاه

قلوریه

جزیره ای در شرق سیسیل

قَلهات

سرزمین چند قبیله در جنوب دریای عمان

قُلی

واژه ترکی به معنای برده پسر یا مرد؛ در دوره اسلامی از القاب رسمی

قلیا

قلیا عبارت است از ترکیبهای فلزهای قلیایی که محلول آنها می‌تواند چربی‌ها را در خود حل کند.

قلیان

وسیله کشیدن تنباکو

قلیجیه، مدرسه

مدرسه ای در دمشق ساخته شده توسط امیر سیف الدین علی بن قلیچ (قرن7)

قلیچ ارسلان --> سلجوقیان

قلیچ علی پاشا

دریاسالار مشهور ترک (قرن10)

قلیوب

شهری در مصر سفلی

قلیوبی، احمد

مؤلف مصری و دارای تالیفاتی در فقه، طب، جغرافیا، ادب و علوم غریبه (قرن11)

قم

- شهر و شهرستانی در استان مرکزی - مسجد جامع قم

قُمار

شرکت در بازیهائی که بردن و باختن آنها تابع تصادف یا مهارت است به قصد تحصیل پول یا چیز بهادار دیگری