جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قعنبی، عبدالله بن مسلمه

محدث بصری (قرن3)

قعیطی

قبیله عرب و سلطان نشینی در ناحیه حضرموت در یمن

قفال چاچی، محمد بن احمد

از فقهای نامور شافعی عراقی (قرن5و6)

قفال چاچی، محمد بن علی

محدث و فقیه شافعی (قرن4)

قفال مروزی

فقیه شافعی اهل مرو (قرن4و5)

قُفص --> کوفچ

قَفصه

شهری قدیمی در تونس

قِفط

شهری تاریخی در مصر

قفطی، علی بن یوسف

مورخ، کاتب، قاضی و وزیر مصری (قرن6و7)

قفطی، هبة الله بن عبدالله

محدث، مفسر و فقیه شافعی مصری (قرن7)

قفقاز

منطقه ای در مغرب دریای خزر - زبانهای قفقازی

قفقاز، کوهها --> قبق

قفل

وسیله ای فلزی که با آن در خانه، صندوق و... را می بندند.

قفیز --> اندازه / اندازه گیری

قلات --> کلات (2)