جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قصر فیروزه

قصر و محله ای در شهر تهران

قصرقند

بخش و شهری در شهرستان نیک شهر استان سیستان و بلوچستان

قصریانه

شهری در سیسیل

قصص، سوره

بیست و هشتمین سوره قرآن

قصص الانبیاء

عنوان گونه ای از کتب فارسی و عربی در سرگذشت پیامبران

قصص الخاقانی --> شاملو، ولی قلی خان

قصص العلماء --> تنکابنی، محمد بن سلیمان

قصص قرآن

داستانهای گفته شده در قرآن کریم با بحثهای قدیم و جدید درباره سبک، صحت وارزش آن

قَصُور

شهری در پاکستان

قصّه

نوع خاصی از داستان پردازی، قصه نویسی در زبانهای مختلف کشورهای اسلامی - معناشناسی قصه در عربی - در ادبیات جدید عربی - در ادبیات کهن ترکی - در ادبیات جدید ترکی - در ادبیات فارسی - در اردو - در مالزی و اندونزی - در زبان سواحیلی - در زبان یهودی - عربی و

قصه حمزه --> حمزه نامه

قُصی بن کلاب

جد پنجم پیغمبر اسلام که قبیله ی خزاعه را از مکه خارج کرد

قصیده

از قالبهای قدیمی شعر فارسی - در عربی - در ترکی - در اردو

قُصیر

بندری در ساحل افریقایی بحر احمر

قصیر رضوی، محمد بن معصوم

فقیه امامی(قرن13)