جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قزاق

کلمه ترکی "به معنی آزاد و مستقل" که در طول تاریخ معانی مختلفی داشته است.

قزاقخانه --> بِریگاد قزاق

قزاقستان

کشوری واقع در آسیای میانه - قزاقی، زبان - هنر و معماری

قُزدار --> قُصدار

قزل آروات --> فراوه

قزل آلان --> دشت ترکمن

قزل ارسلان --> اتابکان آذربایجان

قزل اوزن

رودی در آذربایجان ایران که به دریای خزر می ریزد.

قزل ایرماق

رودی در آسیای صغیر

قزلباش

لقب طوایفی از ترکان که به ترویج مذهب شیعه و تشکیل حکومت صفویه کمک کردند.

قزلباش خان امید --> امید همدانی، محمدرضا

قزل قوم

صحرای میان سیحون و جیحون

قزوین

دشت، شهر و شهرستانی در شمال غربی تهران - قزوین، مسجد جامع، از کهن ترین مساجد ایران در قزوین (قرن2)

قزوینی، آل

خاندانی علمی و ادبی از نیمه دوم قرن 12 تا 14 در نجف و حله و اطراف آن

قزوینی، ابوالحسن بن ابراهیم

مورخ و نویسنده "فواید الصفویه" (قرن12)