جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قره سی

سلسله و ولایتی در آسیای صغیر

قره سی اوغوللری --> قره سی

قره شاهین مصطفی پاشا

بیگلربیگی عثمانی در یمن و مصر (قرن10)

قره صو --> فرات

قره صو بازار

مرکز تجارتی در کریمه خصوصاً در دوره خاندان گرای

قره عثمان اوغلو

خاندانی متنفد و حکومتگر در عثمانی (قرن11-13)

قره عیسی --> قره سی

قره قالپاق

جمهوری خودمختار در جنوب شرقی ازبکستان

قره قروم/ قراقروم

ناحیه ای کوهستانی در آسیای مرکزی، راه مهم تجارتی میان ترکستان، چین و کشمیر

قره کلیسا

کلیسای ارمنی در شهرستان ماکو (قرن7)

قره گُز

شخصیت معروف نمایشهای عروسکی و سایه بازی ترکیه

قره مان

شهری در جنوب شرقی ولایت قونیه

قره مان، کریم الدین

نام بانی سلسله قره مانیان در عثمانی (قرن7)

قره مانلی

خاندان ترک تبار حاکم بر طرابلس غرب (قرن12و13)

قره مانی، جمال الدین اسحاق

عارف طریقت خلوتیه (قرن10)