جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قَرلُق

گروهی از قبایل ترک در آسیای مرکزی

قِرِم --> کریمه

قرماسین --> کرمانشاه (1)

قرمسین --> کرمانشاه (1)

قرمطیان

- جنبش هایی با هدف براندازی خلافت عباسی در عراق، شام، بحرین و یمن (قرن3و4) - پیروان اسماعیلیه و خلفای فاطمی مصر - قرمطیان بحرین

قرمونه

کارمونه، امروز شهری در اسپانیا

قرنطینه

سابقه قرنطینه و نوع آن

قَرَنَفُلَ

گلی با مصارف دارویی از راسته میخک سانان

قروش --> سکّه

قروه

شهرستان و شهری در کردستان

قرویه --> آقچه حصار

قرویین

مسجد و دانشگاهی در فاس در مراکش - کتابخانه قرویین

قره ابراهیم پاشا --> ابراهیم پاشا قره

قره احمد پاشا

صدراعظم سلطان سلیمان قانونی (قرن 10)

قره باش ولی

مؤسس شاخه قره باشیه طریقت خلوتیه - شعبانیه (قرن11)