جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قدّومه

گیاهی دارویی از تیره چلیپاییان

القدیر

از اسماء الحسنی

قدیم

قدیمیترین، گسترده ترین و پرطرفدارترین طریقت اسلامی در چین

قذافی، معمر

رهبر سابق لیبی (قرن14و15)

قَذف

در اصطلاح فقها، متهم کردن و منسوب ساختن کسی به زنا و لواط

قرآن

کتاب مقدس دین اسلام که از جانب خداوند بر حضرت محمد (ص) نازل شده است. - در زندگی عامه - از ادله اربعه - مباحث هنری مرتبط با قرآن شامل: موسیقی، خوشنویسی، کتاب آرایی،الهام بخشی قرآن در هنرها، موزه ها

قرآنیون

گروهی از متفکران شبه قاره که معتقد به کفایت قرآن هستند

قراآمد --> دیاربکر

قُرّاء

در تاریخنگاری عربی به گروهی از عراقی ها اطلاق میشود که در مقابل خلیفه عثمان و بعدها علی ابن ابیطالب، پس از پذیرش حکمیت، قیام کردند.

قراء سبعه

هفت نفری که هفت قرائت معروف و رسمی قرآن، به آنان منسوب است.

قَرابادین

در بین مسلمانان بخشی از علم طب که به بررسی اجزا و ترکیبات داروها می پردازد.

قراباغ --> قره باغ

قراتمغا --> تمغا

قراجه داغی، میرزا جعفر --> آخوندزاده، میرزا فتحعلی

قراخانیان --> ایلک خانیان