جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قبّة الارض

اصطلاحی که منجمین و جغرافیدانان مسلمان برای مرکز جغرافیایی زمین بکار برده‌اند.

قبة الصخره

احتمالا نخستین اثر معماری اسلامی معروف به مسجد عمر در بیت المقدس

قبة الصلیبیه

قدیمی ترین آرامگاه اسلامی از دورهء خلیفه المصتنصر عباسی در سامرا (قرن3)

قبة العالم --> قبّة الارض

قبتوری، ابوالقاسم

شاعر و مترسل اندلسی (قرن7)

قبج --> قبق

قُبچور

مهمترین مالیات و درآمد در دوره ایلخانیان

قبخ --> قبق

قبر/ قبرستان

گور، جای نهادن مردگان - احکام فقهی مربوط به قبر و قبرستان (مباحث فقهی در این باب در مدخل خاکسپاری، چاپ شده است) - آداب مخصوص قبر - در قرآن

قبرس، مسلمانان

کشوری جمهوری در شمال دریای مدیترانه و بررسی وضعیت مسلمانان در این کشور

قَبْره

شهری در اسپانیا

قبسات

کتابی فلسفی اثر میرداماد (قرن11)

قبض (1) --> عَرُوض

قبض (2)

اصطلاحی در فقه و حقوق در بحث عقود و معاملات

قبض و بسط

اصطلاحی عرفانی