جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قادری، محمد بن طیب

مورخ و شرح حال نویس مراکشی (قرن12)

قادری حسنی، عبدالسلام بن طیب

عالم انساب، ادیب و شاعر اهل فاس (قرن11و12)

قادریّه

از سلسله های تصوف، منسوب به عبدالقادر گیلانی (قرن6)

قادس

شهر و ولایتی در غرب اندلس

قادسیه

نام دو شهر در جنوب عراق

قادسیه، جنگ

محل نبردی میان مسلمانان و ایرانیان در سال 14 هجرت که طی آن دروازه های شمال عراق و سرزمین ایران به روی مسلمانان گشوده شد.

قادوسی، علی بن محمد

فقیه حنفی مصری (قرن7و8)

قادیانی، میرزا غلام احمد

موسس فرقه دینی احمدیه در هند (قرن13و14)

قادیانیه --> احمدیّه (2)

قارپوزآبادی، ملاّ علی

فقیه و واعظ امامی ایرانی (قرن13)

قارچ

گیاهی دارویی

قارص

مرکز ولایتی به همین نام در شمال شرقی ترکیه

قارص، جنگ

جنگی میان شاه طهماسب اول و عثمانیان که با پیروزی صفویان پایان یافت (قرن10)

قارعه، سوره

سوره صد و یکم قرآن

قارلی-ایلی

سنجقی عثمانی در غرب یونان