جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قابوسنامه

کتابی به فارسی در بیان راه و رسم زندگانی از عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر (قرن5)

قابونی، عبدالرحمان بن خلیل

فقیه شافعی دمشقی (قرن8و9)

قابیل --> هابیل و قابیل

قاپلان گرای

نام دو تن از خانهای کریمه (قرن12) - قاپلان گرای اول - قاپلان گرای دوم

قاپوجی

حاجب، عنوان گروهی از دربارنان قصرهای عثمانی در استانبول

قاپی/ قاپو --> باب عالی

قاپی آغاسی

از مناصب دیوانی عثمانی، افسر ارشد در دربار عثمانی

قات

گیاه بومی گرمسیری شرق افریقا و شبه جزیره عربستان که خاصیت مخدر دارد.

قاجار، ایل

قبیله ای ترکمن و از طوایف قزلباش

قاجار، سلسله

آخرین سلسله از شاهان ترک تبار ایران - هنر و معماری

قاچاق

احکام فقهی و مباحث کیفری نسبت به مصادیق قاچاق

القادر

از اسماء الحسنی - مباحث حدیثی و کلامی و فلسفی دربارهء قدرت الهی

قادر، خالد

نقاش عراقی (قرن14)

القادربالله

"ابوالعباس احمد" بیست و پنجمین خلیفه عباسی (قرن4و5)

قادری، عبدالله

شاعر تاجیک (قرن14)