جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فیشر، آوگوست

مستشرق آلمانی، استاد زبان عربی دانشگاه لایپزیگ (قرن13و14)

فیصل اول

فیصل بن حسین، پادشاه عراق، سومین پسر شریف حسین (قرن14)

فیصل بن عبدالعزیز

از مشهورترین فرمانروایان آل سعود و سومین سلطان سعودی (قرن14)

فیصل دوم

پادشاه عراق، پسر شاه غازی و نوه فیصل اوّل (قرن14)

فیض آباد (1)

بخش و شهری در شهرستان تربت حیدریه استان خراسان

فیض آباد (2)

مرکز ولایت بدخشان در افغانستان

فیض آباد (3)

بخش و شهری در ایالت اوتارپرادش هند

فیض آبادی، حسین احمد

مشهور به مدنی، محدث، دانشمند و مجاهد هندی (قرن14)

فیض احمد فیض

شاعر و رجل اجتماعی برجسته پاکستانی (قرن14)

فیض اقدس --> حضرات خمس

فیض الاسلام، علی نقی

عالم شیعی و مترجم قرآن و نهج البلاغه (قرن 14)

فیض الله خوجه --> خواجه یف، فیض الله

فیض بن مختار

از اصحاب امام باقر و امام صادق و امام کاظم (قرن2)

فیض قمی، محمد

فقیه بزرگ امامی ایرانی (قرن14و15)

فیض کاشانی، ملامحسن

حکیم، فیلسوف، محدث و مفسر ایرانی (قرن11)