جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فهرج

از آبادیهای قدیم یزد - فهرج، مسجد جامع: از کهن ترین مساجد ایران

فهرست

نام گونه ای از کتاب های حدیثی

الفهرست

کتابی تاریخی مشتمل بر فهرست کتابهای زمان مولف در رشته های مختلف علوم و شرح حال مصنفین آن از ابن ندیم(قرن4)

فهرست نویسی

نوعی نگارش ادبی مربوط به نوشتن کتبی در باب رشته های مختلف علوم

فهلویات

ترانه ها و شعرهایی که به لهجه های محلی غیر از فارسی دری در ادبیات ایران پس از اسلام سروده شده است.

فَهلَویّون

عنوان حکمای قدیم ایرانی که پایه گذاران اولیه تفکر اشراقی شناخته شده اند.

فهمیده، محمد حسین

کوچکترین بسیجی که در عملیات شهادت طلبانه برای جلوگیری از پیشروی دشمن به خرمشهر به شهادت رسید.(قرن14و15)

فهیم، اُنجُوزاده مصطفی

شاعر ترک (قرن10و11)

فهیم، سلیمان

شاعر و دانشمند عثمانی (قرن12)

فهیم قدیم --> فهیم، اُنجُوزاده مصطفی

فیء

مالی که بدون لشکرکشی به دست مسلمین بیفتد.

فیاض، علی اکبر

ادیب و مورخ ایرانی (قرن14)

فیاضی --> فیضی دکنی

فیتزجرالد، ادوارد

از شعرا و مترجمان نامدار انگلیسی زبان، مترجم رباعیات خیام (قرن12)

فیثاغورس

ریاضیدان، هندسه دان و فیلسوف یونانی (قرن6ق.م)