جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فلکی، محمود پاشا

منجم و نقشه بردار مصری (قرن13)

فلکی شروانی، محمد

شاعر و منجم ایرانی (قرن6)

فلکیه، مدرسه

مدرسه ای که توسط فلک الدین سلیمان برادر ملک العادل در دمشق ساخته شد (قرن6).

فلوتن، خرلوف فان

خاورشناس هلندی، دارای ترجمه هایی از اشعار و حکایات عربی (قرن12و13)

فلورا ایرانیکا

کتابی مهم در مورد گیاهان ایران نوشته کارل هینز رچینگر

فلوری

نوعی سکه طلا مربوط به دوره عثمانی در مناطق بالکان

فلوری، ساموئل

خاورشناس سویسی، پیشگام در مطالعات کتیبه شناسی اسلامی (قرن14)

فلوس (1)

سکه مسی و مفرغی رایج در اوایل دوره اسلامی و نیز سکه ای در ایران دوره صفوی و قاجار

فلوس (2)

درخت نواحی گرمسیری دارای میوه ای با مصرف دارویی

فلوطین

فیلسوف بنیان گذار مکتب نوافلاطونی

فلوگل، گوستاو لبرشت

خاورشناس آلمانی مترجم قرآن (قرن13و14)

فُلیکه --> کویت (کشور)

فمین، عنایت الله

اولین فیلمبردار ایرانی دانش آموخته دانشکده سینماتوگرافی مسکو(قرن14)

فمینیسم

مجموعه ای از نظریه ها، جنبش ها و فعالیت ها با هدف تعریف و دفاع از حقوق مساوی زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی

فناری، حسن بن محمد

فقیه حنفی (قرن9)