جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فُلبه --> فولانی

فِلُرِه

اصطلاحی در ترکی عثمانی برای سکه های طلای رایج اروپایی

فلزکاری

عمل یا فرایند شکل دادن به فلزات برای رفع نیازمندیهای گوناگون صنعتی یا خانگی یا هنری

فلسطین

یا ارض مقدس، ناحیه‌ای در انتهای جنوب شرقی دریای مدیترانه - تاریخ و وقایع یک قرن اخیر - اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی و پیامدهای آن - معماری

فلسفه

اساسی ترین و قدیمی ترین دانش بشری که به عنوان مادر علوم نیز دانسته شده است.

فلسفه اشراق --> اشراق، حکمت

فلسفه مشّایی --> مشّاء، حکمت

فلسفی، نصرالله

مورخ و مترجم نامدار معاصر (قرن13و14)

فلفل

نام میوه تند چند گیاه که در صنایع غذایی و نیز پزشکی به کار می رود.

فلق --> شفق و فلق

فلق، سوره

صد و سیزدهمین سوره قرآن

فلک/ افلاک

اصطلاحی نجومی در هیئت قدیم به معنای اجسامی کروی که در آسمان متحرکند. - در قرآن - اصطلاحی در طبیعیات قدیم و جهانشناسی حکمای اسلامی

فلک الافلاک

قلعه ای در خرم آباد متعلق به دوره ساسانی

فلک البروج --> دایرة البروج

فلکی، رضوان بن عبدالله --> رضوانِ رَزاز