جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فقیه --> فقه، علم

فکر/ تفکر

اصطلاحی در قرآن و حدیث، کلام، فلسفه، منطق و عرفان

فکرت، توفیق --> توفیق فکرت

فکری، عبدالله پاشا

شاعر، نثرنویس و سیاستمدار مصری (قرن13و14)

فکری، مؤید الممالک

از نخستین نمایشنامه نویسان و منتقدان تئاتر (قرن13و14)

فلاح

نجات و رستگاری حقیقی در قرآن

فلاحت --> کشاورزی

فلاحة النبطیه

کتابی معروف در علم کشاورزی از ابن وحشیه (قرن3)

فلاحیّه --> شادگان

فَلاس، عمرو بن علی

محدث اهل بصره (قرن3)

فلاطوری، عبدالجواد

دانشمند و محقق برجسته ایرانی، استاد دانشگاه کلن آلمان (قرن14)

فلاندن، اوژن

نقاش فرانسوی، صاحب گزارشها و تصاویری از ایران (قرن13)

فُلّانی، صالح بن محمد

فقیه مالکی اهل مدینه (قرن12و13)

فلاورجان

شهرستان و شهری در استان اصفهان

فلایشر، هاینریش لبرشت

خاورشناس آلمانی، استاد زبان و ادبیات عرب (قرن12)