جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فرس نامه

نام کتابهایی که از اسب، اندام و انواع آن بحث می‌کنند.

فرسنگ --> فرسخ

فرش

مهمترین صنعت دستی ایرانی - آناطولی - اسپانیا - مغرب - سوریه و مصر - ایران - قفقاز جنوبی - آسیای مرکزی - شبه قاره هند

فرشته --> ملائک

فرشته، محمد قاسم هندوشاه

مورخ و مؤلف تاریخ فرشته (قرن10و11)

فرصت شیرازی

شاعر، ادیب و نقاش ایرانی اواخر عصر قاجار (قرن13و14)

فرض --> ارث

فرض العین --> احکام خمسه

فرض الکفایت --> احکام خمسه

فرض قانونی

اصطلاح حقوقی، ضابطه ای که در موارد مجهول قانونی بکار می رود.

فُرضَه

اصطلاحی مالیاتی در عثمانی

فرعون

لقب شاهان مصر ذکر شده در قرآن

فرغانه

دره ای در آسیای مرکزی و از شهرهای مهم ازبکستان

فرغانی، سعیدالدین

عارف و مؤلف، شاگرد صدرالدین قونوی (قرن8)

فرغانی، سیف الدین --> سیف فَرغانی