جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فِرَبْر

شهرکی بر کنار جیحون

فرج، الملک الناصر --> ناصر (1)

فرج، محمد عبدالسلام --> سازمان الجهاد

فرجام --> استیناف

فرج بعد از شدت

کتابی شامل حکایات بسیار به عربی تألیف ابوعلی محسن تنوخی (قرن4)

فرح آباد

شهری در استان مازندران

فَرحات، جَرمانوس

شاعر و زبان شناس عرب، پیشاهنگ نهضت جدید ادبیات عرب در قرن نوزدهم (قرن12)

فرحات عباس

نخست وزیر حکومت موقت جمهوری الجزایر و ریاست پارلمان الجزایر (قرن13و14)

فرح انطون

نویسنده و روزنامه نگار مصری (قرن13و14)

فرح زاد --> تهران

فرخ، سید محمود

ادیب، شاعر و نماینده مجلس ایرانی (قرن14)

فرّخ آباد

شهری در ایالت اوتارپرادش هند

فَرخار

رودخانه، دره و منطقه ای اداری در ایالت تخار افغانستان

فَرُّخان

نام دو تن از اسپهبدان سلسله دابویه (قرن1و2) 1. فرخان گیلانشاه 2. فرخان بزرگ

فرّخ بیگ مصور

از نقاشان مشهور دوره صفویه (قرن10)